Krst a konfirmácia dospelých, 21.2.2016

Dňa 21.2.2016 sme na Službách Božích mali možnosť prežiť výnimočnú udalosť. Spolu sme sa mohli zúčastniť krstu a konfirmácie. Tešíme sa o to viac, že šlo štyroch mladých dospelých, ktorí našli cestu k Pánu Bohu. Prinášame ich svedectvá viery, tak ako ich vyznali pred nami a pred živým Pánom Bohom práve  na týchto výnimočných Službách Božích.

 

Pána Ježiša som spoznal pred dvomi rokmi na dorastovej chate v Račkovej doline. V sobotu večer som počúval tému a uvedomil som si,  aký som hriešny. Tak som vyznal svoje hriechy Pánovi Ježišovi. Cítil som veľkú milosť, keď som Mu odovzdal svoj život. Teraz tiež prežívam veľkú radosť s Ním.                                                                                                                                                                                Samko Šoltés, krst

 

Pána Ježiša som spoznal pred rokom cez jedného dobrého kamaráta, ktorý ma pozval na koncert americkej kresťanskej skupiny, kde som pocítil v srdci, ako mi Pán Ježiš dával nádej, že ma volá k sebe do Jeho milosrdenstva. Na koncerte som cítil, že mi Pán Ježiš chce niečo povedať – aj povedal: „Verím, že budeš mojim synom.“ Potom, asi pred štyrmi mesiacmi som sa sám vybral do kostola, otvoril som dvere a videl som tam mládežníkov, ktorých som ešte dobre nepoznal. Cítil som sa ako nový člen mládeže. A na záver chcem povedať, že i naďalej chcem s Pánom Ježišom spoznávať nové veci.                                                                                                                                                                Roman Rajniak, krst

 

Pána Boha som spoznala ako malé dieťa, ktoré navštevovalo katolícky kostol a príjemné detské omše plné spevu a príbehov o živote Ježiša. Môj vzťah s Bohom však ochladol v období puberty. Tým nehovorím, že ma Boh nesprevádzal, ale to, že som Ho do svojho srdca nepúšťala, odmietala. Dnes viem, že len vďaka Božej pomoci som taký človek, aký som. Pán Boh mi denne pomáha, denne mi dáva najavo, že bol tu pre nás, je a vždy bude. Denne som plná sily. Len vďaka Tebe, Bože. Preto som tu dnes, aby som priznala to, čo skutočne cítim.  Je to evanjelická cirkev, ako v srdci, tak dnes už aj na papieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Zuzka Otiepková, prestup do ECAV a konfirmácia

 

Pána Ježiša som spoznal cez lásku, cez lásku svojej matky, mojej rodiny, ľudí mne blízkych, priateľov a známych. Spoznal som Ho aj cez pomoc, pomoc mne v ťažkých chvíľach, v chorobe, skúškach. Ale aj cez pomoc svojim blízkym. Spoznal som Ho aj cez utrpenie, lebo aj On sám trpel na kríži za hriechy nás všetkých. Ježiš pre mňa znamená spásu, odpustenie hriechov. Je to niekto, na koho sa obrátim, keď mi je ťažko, je so mnou aj v čase radosti. Ku viere v Boha ma priviedla najmä výuka konfirmácie, kde som prehodnotil celkovo vieru v Pána Boha a rozhodol som sa Pána Ježiša zaradiť do svojho života.                                                                                                                                                          Tomáš Harman, konfirmácia

 

Našich nových členov vítame, vkladáme ich životy a vieru do Božích rúk a budeme veľmi radi, keď ich budeme aj naďalej stretávať medzi nami v  našom cirkevnom zbore.