Dorastová chata Gerlachov, 4. - 6.11.2016

V jeden jesenný víkend sme sa vybrali na dorasteneckú víkendovku (pobyt na chate), ktorá sa konala v Gerlachove v termíne od 4.11.-6.11.2016. I keď v nezvyčajnom a v netradičnom čase, rozhodli sme sa urobiť víkend pre mladých dorastencov už v prvých mesiacoch školského roka, pretože sme chceli, aby sa viac medzi sebou spoznali - mohli budovať vzťahy medzi sebou ako priateľmi a v prvom rade, aby mohli spoznať Pána Ježiša ešte viac ako pred tým. Práve preto sme sa venovali na chate témam s názvami Ten, ktorý.... Skrze tieto témy sme odkrývali a ozrejmovali Ježišov charakter skrze príbehy z Božieho Slova, ktoré môžeme preniesť do našich každodenných situáciách. V prvý večer, sme hovorili a rozmýšľali o Ježišovi ako o Tom, ktorý vracia zrak. V sobotu ráno sme mali tému o Ježišovi, ktorý utišuje búrku, o Tom, ktorý je našou nádejou a záchranou. Ďalej sme pokračovali a rozprávali o Tom, ktorý umýva nohy a je plný odpustenia a lásky. A posledná téma celého víkendu bola o Tom, pre ktorého sa oplatí preraziť strechu.

Celý náš pobyt v Gerlachove sa niesol v príjemnej rodinnej atmosfére, kde sme zažili plno zábavy, ale aj samozrejme veľa vážnych chvíľ, kedy sme sa zamýšľali nad našimi životmi. Keďže sme prežili celý víkend v Tatrách, v sobotu sme boli na výlete na Štrbskom plese, ktorý bol určite nezabudnuteľný pre každého jedného z nás.

Verím, že títo mladí mohli zažiť Otcovu prítomnosť a lásku. Žehnám každému jednému, aby mohol každý deň spoznávať to, že Pán Boh je dobrý a je stále živý. Verím, že Pán Boh vloží do našich sŕdc ešte väčší hlad po Ňom samotnom a budeme sa spolu s týmito mladými ľuďmi stretávať počas celého roka na dorastových stretnutiach každý piatok a ak Pán Boh dá na jarnej spoločnej chate.