Adventné stretnutie žien, 4.12.2016

Dňa 4.12.2016 sme spolu prežili príjemné dve hodinky na Adventnom stretnutí žien.

Tejto krásnej myšlienky sa chopila naša vzácna Ľubka Plachtinská. Spolu s Jankou Plachtinskou a s. farárkou sa podieľala aj na tvorbe programu. S výzdobou pomohli i ostatné dievčatá z mládeže. A tak sa  naše mladšie žienky  postarali o tie staršie. Stretnutie sa mnohým z nás stalo nielen časom milých stretnutí s ostatnými, ale aj povzbudením, lebo bolo naplnené myšlienkami o tom, že Pán Boh je s nami, prináša nám slobodu a radosť aj vo chvíľach, keď sa cítime opustené,  pod tlakom či v problémoch. Slovo, ktorým nás povzbudila sestra farárka Anička Činčuráková - Tipulová bolo pretkávané modlitbami a piesňami na oslavu nášho Boha. Slovom sa prihovorila aj naša sestra farárka Anička Belanji. Svedectvom zo svojho života nás povzbudila  s. Zuzana Karabínová. Milou hravou aktivitkou nás prekvapila s. Janka Janigová. Po oficiálnom programe nasledovali spoločné rozhovory pri čajíku a koláčikoch. Za milé občerstvenie ďakujeme šikovným rukám našich sestier.

Ďakujeme za krásnu myšlienku zorganizovať toto stretnutie i všetku námahu s tým spojenú. Ďakujeme aj za piesne Ľubke, Maťke, Samkovi, za projekciu a zvuk Adymu a Lukymu. Vďaka Pánu Bohu za tieto vzácne chvíle.