Anna Belanji, námestná farárka, 12.11.2015

S radosťou oznamujeme,

že dňa 21.10.2015 naša milá pani kaplánka Mgr. Anna Belanji úspešne absolvovala farárske skúšky na GBÚ v Bratislave. Na základe vykonania týchto skúšok  dňa 12.11.2015 prevzala farský úrad  a od tohto dňa sa  stala námestnou farárkou v cirkevnom zbore Liptovský Hrádok. Úrad prebrala za prítomnosti predsedníctva LOS od doterajšieho administrátora cirkevného zboru br. farára Mgr. Michala Belanji.

Touto cestou sa chceme bratovi farárovi úprimne poďakovať za jeho úsilie a námahu vo všetkých oblastiach života nášho cirkevného zboru  a za jeho veľký záujem oň.

Sestre farárke blahoželáme k zvládnutiu náročných skúšok  a prajeme jej, nech je jej práca nielen na pôde nášho cirkevného zboru požehnaná. 

Manželov Belanjiovcov vkladáme do modlitieb, nech sám Hospodin ich napĺňa múdrosťou a vytrvalosťou v ich  kňazskej službe a požehnáva ich manželstvo a  rodinku.