Zborový deň

Už ráno sa v zborovej záhrade pripravovali lavičky a stoly pre spoločné posedenie, zakladal sa oheň a pripravovali suroviny na spoločný obed – „guláš v záhrade“.

O 9.00 hod. začali misijné Služby Božie, ktoré boli tématicky zamerané na blížiaci sa koniec školského roka, hovorili sme o tom, čo je úspech v ľudských očiach a čo v Božích. Pýtali sme sa, aké by sme dostali vysvedčenie v „Božej škole“ s predmetov : Láska, Viera, Odovzdanosť Bohu, Milosrdenstvo a podobne. Tému nám obrazne dopĺňal príbeh Danielovi a židovských chlapcoch odvlečených do Babylónie. Kreslený príbeh zaujal a bol dobre zrozumiteľný aj deťom. Chlapci sa ani v zajatí neodklonili od Božích pravidiel a za to bolo požehnaní. Spolu boli v rozhodnutí neodkloniť sa od Božích ciest, spolu boli v zápase a pokušeniach až napokon boli spolu aj požehnaní. Služby Božie boli spestrené svedectvom zo študentského života, piesňou nám poslúžila naša kapela, zaspievali sme si aj detské piesne, študenti a dospelí, pôsobiaci v školstve mali možnosť prijať požehnanie pred nastávajúcim koncom školského roka.

Po bohoslužbách náš spoločný deň pokračoval ďalej. Mohli sme sa spolu porozprávať pri koláčiku a káve, ukrytí pred slniečkom v zborovej miestnosti, či v príjemnom prostredí záhrady za kostolom. Kým sa dováral spoločný guláš, mali deti možnosť vyskúšať preliezky, zahrať si futbal a starší strávili popoludnie pri volejbale. Po spoločnej modlitbe sme sa pustili do guláša, ktorý sa vydaril a veru, do večera sa celý minul.

Rozchádzali sme sa pred večerom, slniečko príjemne zapadalo a my sme boli vďační za požehnanie tohto dňa, za Božiu prítomnosť v spoločenstve na bohoslužbách, za jedlo, ktoré sme mali, za spoločné zdieľania sa, krásne počasie a za všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii tohto vzácneho a milého podujatia.