Konfirmácia, 7.6.2015

Deň 7.-my jún 2015 bol slávnostným dňom konfirmácie. Slávnostným nielen pre našich milých dorastencov a ich rodiny ale bol významnou udalosťou aj v živote nášho cirkevného zboru. Liptovský Hrádok tak medzi sebou privítal prvých konfirmandov v histórii samostatného cirkevného zboru.

Srdečne medzi sebou vítame našich najmladších dospelých členov – konfirmandov a prajeme im, nech ich Pán Boh vedie a požehnáva i naďalej, aby nikdy v živote nestratili s Nim živé spojenie. 

 

Vitajte medzi nami:

Čajka Samuel,

Jánošík Juraj,

Kliment Daniel,

Lehotský Patrik,

Lesák Ondrej,

Luticová Dorotka,

Macko Andrej,

Vrbičanová Natálka