Dorastová tábor

 

Prechádzali sme témami: Stvorený Bohom, pre lásku, pre večnosť, pre časnosť, pre spoločenstvo a pre svedectvo. Veríme, že tento čas bol pre každého jedného požehnaním a Pán Boh mohol premieňať srdcia. Zúčastnilo sa nás 60 mladých a taktiež počas nedele sme mali možnosť stráviť čas so staršími zboru, ktorí nám vo večernom programe poslúžili piesňami a rozhovormi. Túžili sme priniesť Božie kráľovstvo a evanjelium zrozumiteľným spôsobom pre dnešnú mladú generáciu. Veríme, že naša služba týmto táborom nekončí, ale práve naopak, máme víziu v tom, že  túžime  zasahovať a starať sa o  duchovný  život mladých ľudí aj počas ďalšieho obdobia, ktoré nás čaká.