Stretnutie so staršími nášho zboru

Nedeľa so starkými

Božia rodina je spoločenstvo, kde majú svoje nezastupiteľné miesto maličkí,  chlapci a dievčatá, ockovia a mamy ale aj tí naši najstarší. Občas si tak uvedomujeme, ako málo pre nich robíme.  Aké vzácne je  pre nich, keď ich druhí potešia v ich samote, povzbudia v ich starobe. Aj v našom cirkevnom zbore máme starších ľudí, ktorí v ňom vyrástli z malých detí do zrelých ľudí. Adventný čas, je čas príhodný na to, spraviť pre nich niečo, čo ich povzbudí a poteší.

V nedeľu 10.decembra 2017 sme do priestorov zborovej miestnosti v našom kostole pozvali našich starších členov na popoludňajšie posedenie pri koláčiku a káve. Vzájomne sme sa porozprávali, zaspievali si piesne zo spevníka, pomodlili sa a naša pani farárka sa im prihovorila slovami plnými povzbudenia. Pripomenula, že nemusíme niesť bremeno našich starostí sami, lebo v každej chvíli je s nami náš Nebeský Otec. Začiatok i koniec dňa s myšlienkou na Neho nám prinesie posilnenie i požehnanie v dňoch ťažkých i radostných, prinesie odpovede na naše otázky. Po milom posedení sme si spoločne mohli vychutnať koncertík  zložený z piesní a skladieb, ktorý nielen pre našich starkých, ale aj pre rodičov a starkých účinkujúcich,  či ostaných ľudí z mesta pripravili žiaci ZUŠ v Liptovskom Hrádku pod vedením svojich učiteľov. Pani. riaditeľke i učiteľom ďakujeme za realizáciu tejto milej myšlienky, našim žienkam ďakujeme za prípravu, výzdobu, chutné dobroty  a hlavne Pánu Bohu ďakujeme za požehnane strávené nedeľné popoludnie.