Misijné Služby Božie

Občas si vytvárame vlastné svetonázory, vlastné náboženstvá a tolerujeme takmer všetko.  Veľmi zaujímavou bola myšlienka nedávno zosnulého  Grahama Candricka, v ktorej pripomínal,  že veda je presná a netoleruje žiadne dohady a hypotézy ale presne určuje pravidlá. Napríklad 1 + 1 nikdy nebude 3 alebo 5  - a tak je to aj s naším Otcom nebeským. Je dobrý. Je dobrý k nám. Vzťah s Ním má však určité pravidlá – nemôžeme byť trochu s Ním a trochu bez Neho. On sa o nás postará. Stačí chcieť.  K tejto téme bolo vysoko aktuálne aj podobenstvo o márnotratnom synovi, kde sa hovorí, že nech čokoľvek urobíme, nech akokoľvek hlboko padneme – je tu pre nás náš Otec,  ktorý odpúšťa  a ku ktorému sa ako deti môžeme vrátiť späť. Nový začiatok, zmena – je výzvou ako šancu nepremárniť. Piesňami nám poslúžila naša kapela i Aďo Rezník krásnou piesňou práve k tejto téme. V závere bohoslužieb sme mali možnosť prijať osobné požehnanie. Spoločne sme spolu ostali ešte pri čajíku, káve , koláčikoch  a príjemných rozhovoroch. Bol to krásne prežitý čas a Božiu prítomnosť bolo cítiť medzi nami. Bohu vďaka.