Jesenné stretnutie žien

O tom sme sme sa spolu rozprávali. Zišlo sa nás takmer 60 – z Liptovského Hrádku ale i okolitých obcí. Počas týchto vzácnych chvíľ sme sa  mali možnosť bližšie spoznať, spolu sa modliť, spolu spievať nášmu Nebeskému Ockovi ale i prijať duchovné povzbudenie.

O ľudskom prežívaní  a o tom, čo na nás vplýva a ako sa z rôznych situácií dostať, o tom sme sa porozprávali s pani psychologičkou.  Spoločne sme si uvedomili, že najlepším lekárom na všetky trápenia je živý Ježiš Kristus. Slovom Božím sa nám prihovorila sestra farárka Anička Belanji a ponúkla duchovné východiská  tak, ako sú zasľúbené v Slove Božom. Radosť aj smútok nás  učia ceste k rastu a dozrievaniu – počas celého nášho  života.  Dôležité je aj zastaviť sa  a prijať nielen smútok, ale i  Božiu lásku, ktorú nám núka Hospodin.