Ako pomôcť Ukrajine

 • Najlepšia a najjednoduchšia je finančná podpora. Potreby sa veľmi rýchlo menia a preto je najjednoduchšie to, čo je potrebné nakúpiť na východe a hneď to aj adresne odovzdať. Okrem toho máme obmedzené skladové priestory a málo dobrovoľníkov. Číslo účtu je: SK 42 0200 0011 6900 0044 3012, variabilný symbol: VS 663 300, účel platby: Zbierka pre Ukrajinu.
 • https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/zbierka-na-pomoc-ukrajine 
image.png
 • Zbierka bude delená na niekoľko častí:
  • priama pomoc Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Ukrajine
  • nákup potrebnej humanitárnej pomoci (oblečenie, jedlo, lieky, obväzy...)
  • v prípade potreby podpora tých, ktorí budú pomáhať s ubytovaním a prepravou
 
 • To druhé, čo je veľmi potrebné sú dobrovoľníci
Prihlásiť sa môžte cez tento formulár:  https://forms.gle/rjQk2JT8vbYkdtwD9   
Ideálne by bolo, keby to boli mladí ľudia s dobrou kondičkou. Je potrebné stáť na nohách viac, ako desať hodín denne. Problém, ktorý sa rieši je ubytovanie pre dobrovoľníkov. Dá sa ísť pomôcť aj na jeden deň. Momentálne to koordinuje Marek Cingeľ. 

 

 
 
 • okrem toho sú už v Lipt. Trnovci a dnes budú aj v Partizánskej Ľupči ubytovaní ukrajinskí utečenci. Môžete kontaktovať CZ a doručiť konkrétnu pomoc po dohode im.